Først og fremmest

Denne side, og hvad der er at finde på den, er resultatet af det samarbejde der er fundet sted mellem aktivister, agenter, vandaler, kollektiver, individer, kunstnere, tyve, tænketanke, sovende celler, elskende, heltinder, flygtninge, aktionsgrupper, udstødte, anti-nationalister, rejsende og andre kritikkere og modstandere af det selvudslettende skuespil af et samfund vi befinder os i og udenfor.

Tankekriminalitet er de forbudte tanker som vil forstyrre privatlivets fred, arbejdsroen, stilheden, over-bevisningen, trafikken, hverdagen, troen, ejendomsretten, transporten, pengestrømmen, under-holdningen, magtforholdende, hierarkiet, renten, sendefladen, oplaget, udnyttelsen, krigene, afhængigheden, imperiet, børsmarkedet, landegrænserne, destruktionen, overforbruget, umenneskeligheden, autoriteterne og lønslaveriet.

Vi vil forsøge at opstille undergravende kritik og analyse, og argumentere mod det nuværende vanvid af et massesamfund i en anarkistisk og situationistisk sammenhæng. Samtidig vil vi argumentere for det anarkistiske alternativ, og forsøge at opstille nutidige perspektiver til at handle sig ud af systemets klør, så en forandring mod en anden verden ikke bliver til et urelevant, fremmedgjort projekt med et mål udenfor ens eget liv.


liniehullet


Forskrift til vores venner

Denne tekstsamling er dedikeret til dem der læser den.
Så velkommen.

Den er et værktøj.
Et værktøj der, ligesom så mange andre værktøjer, kan bruges som et våben hvis du vender det rigtigt.

For hvad vi opstiller er kritiske perspektiver. Og som alle andre ideer og synspunkter, fremstår de som fuldstændig værdiløse indtil at de bliver til et grundlag for egentlig handling.

Og i en tid hvor demokratiets spøgelse hjemsøger dets befolkninger i af kontrol og ensretning, hvor fortidens Orwelliske forudsigelser blegner i forhold til den virkelighed sig omkring os, bliver der ikke fremstillet kritiske perspektiver, da alle ideer der bliver fremstillet indenfor *spektaklets rammer, skal kunne rumme spektaklet selv da det ellers ikke ville kunne understøtte sin egen eksistens og tilstedeværelse.

Så vi håber derfor at vi med kritiske perspektiver kan være med til at undergrave spektaklet selv

Alle tekster der er at finde herinde er selvfølgelig til fuldstændig fri afbenyttelse.
Kun med undtagelse af profit orienterede projekter, hvor tilladelse skal indhentes gennem en benhård procedure for at opnå en sjælden tilladelse.

*Spektaklet - Skuet / synet. Fra det engelske ord "Spectacle"Forskrift til vores fjender

Alt hvad der er at finde i disse tekster er udelukkende til for underholdnings værdien der måtte kunne ligge i dem.

Selv er vi pligtopfyldende bidragere til samfundet, der hellere betaler for meget end for lidt i skat, vi kører store biler og gør vores bedste for at erhverve os så mange materielle goder som vores lønsats tillader.

Vi tager på ingen måde del i nogen undergravende virksomhed, eller så meget som overvejer at opfordre til samme.

Med andre ord:
I kan trygt vende øjnene bort og udfører jeres ædle dyd med at fange farlige terrorister og kriminelle røverbander og alle de andre der måtte udgøre en trussel for demokratiet og friheden, og som ikke ønsker at indrette sig efter ejendomsrettens præmisser.

Al tekst der findes i sammenhæng med denne side er udelukkende ment som et kunstnerisk udtryk, skrevet i nutidige vendninger som et forsøg på at vriste kontanter ud af hænderne på en utilfreds middelklasse ved at sælge dem T-shirts og nøgleringe.kollekrimi